piątek, 18 lipca 2014

Błędne ogniki i podłe dusze - konkurs # 3 / 2014

    

      

       Antologia „Anima vilis” zawiera siedem utworów autorstwa Krzysztofa T. Dąbrowskiego. Wspólnym mianownikiem jest dla nich mitologia słowiańska. Widać jednak również bardzo typowe dla horroru tematy: u duchy pragnące zemsty, broczące krwią zombie, kosmici i mała dziewczynka. Opowiadania mają zróżnicowany klimat, ale wszystkie angażują emocjonalnie czytelnika - autor próbuje odpowiadać na pytania związane z życiem po życiu, jednocześnie wplata w swoje teksty ironiczne a zarazem dowcipne sytuacje, które głęboko zapadają w pamięć. Lekkie pióro i bogata wyobraźnia autora sprawi, że miłośnicy horrorowych opowieści będą zadowoleni, pod warunkiem, że  dostrzegą, kiedy autor puszcza do nich oko.  

            Zainteresowanych szczegółami odsyłam do recenzji na blogu, link poniżej:
REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Projekt „Alicya w Krainie Słów”.
2.  Sponsorem nagrody jest Alicya Rivard.
3.  Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może wziąć w nim udział, pod warunkiem, że jest osobą
      pełnoletnią, albo co najmniej 13-letnią, która uzyskała zgodę rodziców na udział w takim wydarzeniu.
5. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa oraz promowanie książek.
6.  Aby wziąć udział w konkursie należy:
  a) Opowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jaka postać z mitologii słowiańskiej jest według ciebie najbardziej przerażająca” oraz krótko uzasadnić odpowiedź (minimum jedno zdanie).
   b) Odpowiedzi należy umieszczać na stronie Facebook „Alicya w Krainie Słów” pod postem informującym o konkursie.
   c)  Polubić stronę  „Alicya w Krainie Słów” na Facebooku.
   d) udostępnić  na swojej tablicy FB informacje o konkursie
7.  Konkurs trwa od 18.07.2014 do 22.07.2014. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy Projektu na Facebooku w dniu 23.07.2014.
8. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz książki„Animal vilis” autorstwa K. T. Dąbrowskiego. 
9. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany spośród osób spełniających warunki konkursu. Wybierze go komisja w składzie wyznaczonym przez Projekt „Alicya w Krainie Słów”. Wybór ma charakter subiektywny.
10. Organizator nie akceptuje nieuczciwych form rywalizacji.
11. Do konkursu nie zostają dopuszczone wpisy:
        a) Naruszające prawo obowiązujące w Polsce.
        b) Naruszające prawa i uczucia innych.
        c) Zawierające treści powszechnie uznane za niewłaściwe i naganne moralnie.
        d) Zawierają treści o charakterze komercyjnym.
12. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców po podaniu przez nich danych kontaktowych do 10 dniu roboczych od momentu podania danych.
13. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi konkursu przez uczestników będą przetwarzane tylko w celu realizacji wysyłki nagrody konkursowej.
14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
15. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.

17. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub jej nie dostarczenie przez wybranego przewoźnika.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
19.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz